Ekspert z Siliker Polska

Siliker Polska jest jednym z wiodących dostawców szkoleń i usług edukacyjnych dla branży spożywczej. Bardzo dobrze rozumiejącym wyzwania natychmiastowe i długoterminowe. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w branży, które dodaje wartości ich ofertom dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym dzięki współpracy z wiodącymi firmami w celu opracowania efektywnych programów.