Faktury za warsztaty są wystawiane przez Dział Księgowości MAKRO w terminie do 21 dni od zaksięgowania płatności i wysyłane na adres podany przez Klienta w trakcie realizacji płatności.